Daniela Demuthová vystudovala klasický zpěv na pražské konzervatoři (prof. N. Vodičkové) a pokračovala ve studiu zpěvu u prof. Jariny Smolákové.

Již ve dvaceti letech se stala členkou Pěveckého sboru Čs.rozhlasu ve kterém působila do roku 1992. Několik dalších let spolupracovala s Komorním sborem Praha a od roku 1999 je sólistkou Pražského filharmonického sboru, kde se uplatnila v sólových partech např. v roli Abatyše v Pucciniho Suor Angelica na Kanárských ostrovech, v díle soudobého skladatele W. Rihma v Berlíně, či v Otvírání studánek B. Martinů na turné ve Francii.

Z tuzemských orchestrů jmenujme dále spoluúčinkování v menších sólových partech s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem FOK či Plzeňskou filharmonií.

Za léta působení v profesionálních sborových tělesech navštívila téměř všechny evropské země, ale i Japonsko, Israel, Mexiko, USA, Austrálii a měla možnost spoluúčinkovat s nejvýznamnějšími světovými orchestry (Berlínská filharmonie,Vídenští symfonikové, Izraelská filharmonie a dal.) pod taktovkou největších dirigentů 20 stol.(C. Abbado, Z Mehta, S. Rattle, K. Masur, M. Rostropovich, R. Chailey, Ch. Macherras, ...).

Od poloviny 90 let však souběžně s činností sborovou rozvíjí své sólové aktivity.

Na svém kontě má stovky koncertů jak u nás, tak i v zahraničí (Libanon, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Německo, Litva…).

V prosinci 2007 spoluúčinkovala společně s flétnistkou Žofií Vokálkovou a Plzeňskou filharmonií na vánočním galakoncertě ve vyprodané Dvořákově síni pražského Rudolfina a při podobné příležitosti excelovala v roce 2010 a 2015 za doprovodu Pražských symfoniků. V témže roce spoluúčinkovala na evropském turné s Mahler chamber orchestra v mezzosopránovém partu Beethovenovy Chorální fantazie, které vyvrcholilo koncertem na Pražském jaru.

V současnosti se nejvíce se věnuje komorní hudbě. Spolupracuje pravidelně jak s některými špičkovými hudebníky (A. Bárta,varhany, J. Šaroun,klavír, R.Měřinský,loutna…), tak také s různými renomovanými komorními soubory (Qeens of classic, Musica Bohemica, Pražští madrigalisté, Rožmberská kapela, Pražští pěvci…).

Se souborem dobových nástrojů Musica ad Tabulam natočila CD Písně Sefarditů - středověké španělské židovské písně.

V roce 2005 založila společně s harfenistkou Zbyňkou Šolcovou a flétnistou Janem Machatem (nyní je členkou Žofie Vokálková) trio MUSICA DOLCE VITA, se kterým již absolvovala téměř šest set koncertů a v průběhu let natočila čtyři CD.

Kromě těchto nahrávek spolupracovala na řadě dalších CD.