Zbyňka Šolcová (nar.1967), absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě české legendy harfové hry prof.Libuše Váchalové. Již jako studentka získala 1.cenu na soutěži komorních souborů v belgickém Neerpeltu v duu s harfenistkou Janou Bouškovou.

Komorní a sólové hře se věnuje po celá léta své hudební kariéry. V průběhu let spolupracovala s mnoha významnými interprety a komorními soubory, např. s Virtuosi di Praga a Oldřichem Vlčkem, již dvě desítky let v souboru Duo Per la gioia s 1.flétnistou SOČR Mariem Mesanym, na koncertních pódiích se pravidelně setkává se špičkovými sólisty, jako je mezzosopranistka Andrea Kalivodová, mezzosopranistka Martina Kociánová, sopranistka Hana Jonášová, flétnista Jan Machat, houslista Jaroslav Svěcený, houslistky Silvie Vlčková a Pavla Franců a další. Její jméno figuruje na titulech mnoha CD, rozhlasových i televizních záznamů u nás i v dalších zemích Evropy ( např.Deutsche Rundfunk, britská společnost Silva Screen Records aj.).

V průběhu let kromě sólových vystoupení hostovala v mnoha orchestrech ( Filmový symfonický orchestr, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Ostrava, Virtuosi di Praga, Český národní symfonický orchestr, Orchestr Státní opery Praha, Orchestr Národního divadla aj.)

Jako sólistka vystupovala např.ve Francii, Itálii, Monaku, Švédsku, Německu a v USA. Široký záběr a orientace v mnoha hudebních stylech představuje např. působení v Rožmberské kapele až po zkušenosti v populární hudbě ( např.spolupráce s paní Evou Pilarovou, Michaelem Kocábem v projektu Odysseus v a dalšími). Několik let spolupracovala se souborem Gospel Time a Zuzanou Stirskou, podílela se na nahrávce CD.

V letech 1992 – 2007 byla členkou Rožmberské kapely, souboru zabývajícího se výhradně gotickou a renesanční hudbou. Zde kromě harfy hrála na řadu dalších historických nástroju včetne gotické a háčkové harfy. S Rožmberskou kapelou natočila v průběhu let 5 CD a ročně odehrála na desítky koncertů u nás i po celé Evropě.

V současné době, mimo svou další činnost, pravidelně sólově koncertuje pro český prezidentský pár při příležitostech státních návštěv, představujících hlavy států, prezidenty a krále.

Od roku 2005 je členkou souboru MUSICA DOLCE VITA, u jehož zrodu stála s mezzosopranistkou Danielou Demuthovou a flétnistou Janem Machatem.

V roce 2007 ji mohli návštevníci kulturních akcí vidět také v souvislosti s projektem "Múza očima múz". Jde o projekt fotografa a publicisty dr. Josefa Loudy, kterého se zúčastnilo 32 českých i zahraničních fotografek a jejich úkolem bylo svým vlastním pohledem a způsobem fotograficky ztvárnit ženu - hudebnici, kterou se stala právě Zbyňka Šolcová. Vznikl soubor unikátních fotografií, který se v roce 2008 stěhoval z Prahy i na další místa, výstava doputovala v r.2009 až do USA.


Zbyňka Šolcová se také věnuje psaní poezie (sbírka „City a pocity“, 2005 nakl.Pragoline), dále i hudební kompozici. Skládá hudbu pro harfu, případně pro sólový nástroj s doprovodem harfy ( např.skladba "Snění" pro housle a harfu, věnovaná houslovému virtuosovi Jaroslavu Svěcenému, se kterým také příležitostně vystupuje).

Vlastní skladby pro harfu představila v r. 2014 při sólovém recitálu v rakouském Salzburgu pro spolek Maria-Anna-Mozart-Gesellschaft Salzburg.


V posledních letech se Zbyňka Šolcová věnuje také fotografování, v letech 2015 - 2017 představila čtyři samostatné výstavy.


Další info na www.zbynkasolcova.cz